BAMBOUS

 

                                                                                             

       ARUNDINARIA     

       CHIMONOBAMBUSA

       CHUSQUEA        

       FARGESIA          

        HIBANOBAMBUSA

PHYLLOSTACHYS    

PLEIOBLASTUS      

PSEUDOSASA        

SASA                    

SEMIARUNDINARIA